• img

  Individuální a týmový koučink

  Co když lze vidět dál?

  Pojďte se na věci podívat z širších perspektiv.

 • img

  Exekutivní koučink

  K cíli vede
  mnoho cest.

  Podnětné rozhovory umožňují najít řešení v osobním i ekonomickém ohledu.

Styl koučinku

Provádím majitele organizací a vedoucí pracovníky změnami a transformuji s nimi jejich týmy.

Vedu klienty k uvědomění si svých možností a překonání limitů vlastním tempem. 

Podporuji v uskutečnění plánů a výzev.

Disponuji kompetencemi profesionálního koučování. Při práci s důvěrnými informacemi jsem vázána Etickým kodexem.

Oceňuji snahu svých klientů a vážím si jí. Vše s ohledem k jejich individualitě, zkušenostem a vlivu okolí.

Spolupracuji s klienty s neurodiverzitami.

Pracuji formou osobních i online konzultací. Spolupráce obvykle probíhá 3 - 9 měsíců. 

 

Exekutivní koučink Individuální koučink Týmový koučink
img

Exekutivní koučink

Pro podnikatele a vedoucí pracovníky

Zvýšíte ve své společnosti výkonnost i motivaci.  

Vy sami si uvědomíte, o jaké vlastnosti, schopnosti a hodnoty se chcete opřít a posílíte svůj vliv i pozici.

Budete efektivněji zacházet se zdroji.

Najdete řešení krizových situací.

Povedete zaměstnance k větší zodpovědnosti a vzájemnému pochopení kolegů.

Součástí dohody o koučinku je rozsah témat, termíny a způsob hodnocení rozvoje. 

Koučink je vhodný i pro osoby s vysokým potenciálem nebo nové členy managementu. 

Individuální koučink

Nechte se podpořit

Uvědomíte si vlastní hodnoty a upoutáte pozornost na věci, které povedou k vaší větší spokojenosti.

Odhalíte své silné stránky a ujasníte si jejich využití v osobním i profesním životě.

Posílíte sebevědomí i sebedůvěru.

Konzultovat můžeme v kanceláři, v přírodě, i online formou.  

Délku spolupráce si určíte dle toho, kolik podpory a prostoru budete potřebovat k dokončení věcí, které jste začali.

img
img

Týmový koučink

Semkněte svůj tým

Sjednotíte management, hybridní i projektové týmy.

S využitím skupinové dynamiky podpoříte kreativitu týmu.

Docílíte uspořádání týmu a lepšího pochopení strategie pro dosažení společného cíle.

Členové budou vedeni k toleranci rozdílnosti osobností, trpělivému zdolávání překážek, angažovanosti a efektivitě.

Vyřešíte úkoly vzešlé z průzkumů spokojenosti zaměstnanců.

S týmy lze pracovat online i osobně. Koučik zajistíme ve vaší organizaci, ve školících centrech nebo tvoříme program na míru v zahraničí

Organizace s koučovací kulturou umí lehčeji růst v prostředí změn.

Reference

Pojišťovnictví Informační technologie Logistika a doprava Automobilový průmysl Státní správa Vzdělávání

Marketing Média Lidské zdroje
Controlling manager, Hradec Králové, 43 let

Přiznat sobě některé věci bylo často tvrdé a bolestivé. Váš um tyto až beznadějné stavy citlivě a lidsky otočit v můj prospěch, jsem ocenil až s odstupem. Lehkost, s jakou dnes řeším dříve „neřešitelné“, mi při vzpomínce na Vás vždy vyloudí úsměv.

KAM, Kooperativa pojišťovna a.s., Praha

Váš přístup, dialog a vše s tím spojené je diametrálně odlišné od toho co jsem absolvovala. Váš způsob koučování na mě působí jako rozhovor s někým, před kým nemám problém být naprosto upřímná a přirozená. Těším se na další hodiny a můj posun.

Ředitel divize, Střední Čechy, 41 let

Paní Lenka byla první konzultant, se kterým jsem byl schopen otevřeně hovořit. Během koučování jsem si uvědomil, jak moje řízení ovlivňuje tým. A jaké lidi chci a potřebuji vedle sebe, abychom dosáhli lepších výsledků.

Oblastní ředitel, Praha, 52 let

Díky paní Lence jsem se dokázal podívat na sebe z nadhledu. Po 30-ti letech v profesním kruhu jsem si srovnal životní hodnoty a vím, kudy chci jít dál. Naučila mě techniky jak se nevrátit do starých kolejí. Jsem za to vděčný.

Majitel grafického studia, Praha, 47 let

Koučink mi pomohl uvědomit si, co je pro mě podstatné a na co se zaměřit. Začal jsem vidět věci jinak. Jdu teď jiným směrem, ale vpřed a vzhůru.

Majitelka vzdělávací agentury, Morava, 49 let

Dokázala mi ukázat cestu od teorie k praxi. Viděla jsem, že věci, které učíme, nejsou dogma. Někdy je potřeba výjimkou potvrdit pravidla. Dnes s půlročním odstupem dokážu ocenit rychlost změny v mém myšlení, které mi umožnilo dokončit projekt.

img

Exekutivní a týmový kouč

Lenka Součková, PCC

Podporuji lidi kolem sebe v rozvoji.

Jako kouč působím napříč ekonomickými sektory, opírám se o zkušenosti z mezinárodního prostředí.

Koučovací přístupy a techniky jsem poznala v roce 2010 v zahraničí a od té doby jsou přirozenou součástí mojí práce. 

Pomáhám identifikovat potenciál zaměstnanců a interpretuji výsledky psychodiagnostiky.

V organizacích vedu týmové koučinky pro umění komunikace v obtížných situacích či vytvoření strategie. 

Jako dobrovolník pracuji v rámci International Coaching Week (ICW). A také podporuji rodiče předškolních dětí, kterým v sociálním prostředí chybí jistota. 

Praxe mě naučila spojovat na první pohled protichůdné věci. Tak jako dobrovolnictví a business, tak severskou mentalitu s jižanským temperamentem. Můžeme se tedy při koučinku potkat i v Norsku a Portugalsku

 

První konzultace či ukázka koučinku je zdarma.

Působím v oblastech

Plzeň, Praha, Hradec Králové

Telefon

+420 605 194 419

E-mail

souckova@leduos.cz